Новости от АБ "Глазунов и партнеры"

 

اولین انجمن وکلای مسکو

دفتر وکالت " گلازونوف و شرکا" ( دفتر G&P)

این دفتر به طور خاص برای افزایش و بالابردن سطح حفاظت از حقوق سرمایه گذار و سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی ایجاد شده است.

موسسان این دفتر وکالت بیش از 15 سال است که فعالیت های حرفه ای خود را به درگیری ها و اختلاف نظرهای تجار و ارگان های دولتی با هدف " محافظت" از سرمایه گذاری اختصاص داده اند ،  منجمله  سرمایه گذاری های خارجی را از حملات غیر قانونی ، آزار و اذیت های اداری و تهاجمات حفظ می کنند.

امنیت حقوقی و اقتصادی پروژه های صنعتی که از جمله بر پایه ی مشارکت خصوصی – دولتی ایجاد شده اند ، تخصص ماست. در این مبارزه ما در بیش از 1200 پرونده ی قضایی پیروز شده و تقریبا  به همان تعداد درگیری هایی در خارج از دادگاه را حل و فصل کرده ایم.

اگر شما قصد دارید که در روسیه کار کنید به ما مراجعه نمایید. ما امنیت تجارت شما و بازگشت به موقع سرمایه گذاری های شما را ضمانت می کنیم. 

 

Address:

Russia,109028
Moscow, ul. Solyanka, d. 3, korpus 1
Phone: +7 (495) 2015-177
Phone: +7 (495) 625-99-48
Fax: +7 (495) 624-51-41
E-mail: ask@abgip.ru
Skype: glazunovandp

 

Обратная связь